Yasal Uyari – KVKK– Gizlilik Politikasi

YASAL UYARI

Sevgili Ziyaretçilerimiz,

EVP Index sayfamızda paylaştığımız bütün içerikler EVP Index’in işleyişi ile ilgili bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir bilgi, hukuki görüş, ticari tavsiye veyahut taahhüt olarak algılanmamalı ve kullanılmamalıdır. Buradaki bilgiler, mevzuatta, iş kollarında, istatistiklerde ve EVP Index’in işleyişinde meydana gelen değişimlere de bağlı olarak, doğruluklarını ve güncelliklerini yitirebilir. Paylaştığımız bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasına dikkat ediyor olsak da EVP Index olarak, bu sitede yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata, noksanlık veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamayacağımızı ve herhangi bir taahhüt vermediğimizi bildiririz. Sitedeki bilgilerin yanlış şekilde kullanılması ve/veya yorumlanması sonucunda veya teknik nedenlerle siteye ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, tarafımıza hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez. Ziyaretçiler, bu internet sitesinde bulunan bilgilerin doğru olmadığını veya bu bilgiler nedeni ile zarar gördüklerini iddia ederek hak talebinde bulunamazlar. EVP Index, internet sayfalarında yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir. Bu sitede yer alan içerikler veyahut EVP Index ile iletişime geçmek adına internet sayfasının ilgili yerini kullanmak suretiyle ilettiğiniz bilgiler, ticari sır oluşturmak ve benzeri amaçlar ile tasarlanmamıştır. Site içerisindeki bilgilerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak EVP Index tarafından yayımlanmakta olup, telif hakkı ve diğer her türlü hakkı EVP Index’e aittir. Bu internet sitesindeki bilgilerin mülkiyeti EVP Index’e aittir. Bunlar, EVP Index’in yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılmaz. Benzer şekilde, EVP Index’in yazılı izni olmadan bu internet sitesine link yaratılması gibi eylemler de yasaktır.

Siteden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, içeriği ve güncelliği EVP Index’e bağlanmamaktadır. Bu site Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile korunmaktadır. Siteye zarar vermeyi amaçlayan veya sistemdeki herhangi bir veri, bilgi iletişimine veya yazılım kodlarına dışarıdan müdahaleye yönelik her türlü girişim hukuken yasaklanmış olup bu tip eylemler hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Engin Baran (“EVP Index”) tarafından EVP Index’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak EVP Index sitesi (https://www.evpindex.com) ziyaretçilerinin (“Ziyaretçiler”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve Ziyaretçiler’i bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. EVP Index herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanızı istemez. EVP Index ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız.

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad-soyad
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası
 • Kullanıcı İşlem Bilgileri: Ziyaretçiler’ce yardım ve hizmet istenilen hususa ilişkin açıklamalar, fotoğraflar, tarihler ve bu suretle Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Ziyaretçiler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri ve ticari bilgiler.
 • Diğer Bilgiler: Site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları

 

2.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz EVP Index sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile veyahut herhangi bir iletişim formunu doldurmanız sureti ile toplanmaktadır.

Bunun haricinde, çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. EVP Index’in çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

3.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 • EVP Index sitesi vasıtasıyla EVP Index ile iletişime geçebilmenizi mümkün kılmak, bu suretle sizlerle daha sonradan iletişime geçebilmek,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlamak,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Ziyaretçiler ile iletişime geçmek ve kullanıcılarla olan ilişkileri yönetmek,
 • İş başvurusu süreçlerini yürütmek ve yönetmek,
 • Ziyaretçilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve bunları sonuçlandırmak,
 • EVP Index’in sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • EVP Index operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • EVP Index’teki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında Ziyaretçiler’i bilgilendirmek ve onlardan geri dönüş almak,
 • Faaliyetlerimizi ve hukuki süreçleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLERKEN DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirtilenlere dayalı olarak işlenmektedir:

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri işlemenin EVP Index ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Diğer Bilgiler

Kişisel verilerin işlenmesine tarafınızdan açık rızanın verilmiş olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, Diğer Bilgiler

5.KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI DURUMLAR

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılmaktadır:

Çalışanlarımız ile

Ziyaretçiler ile çalışanlarımız arasındaki bilgi akışını sağlıklı bir şekilde yürütmek ve EVP Index’in temel hizmetlerinin ifasını gerçekleştirebilmek.

Yurtiçindeki ve/veya Yurtdışındaki

IT şirketleri ve EVP Index İş Ortakları ve İştirakleri ile

EVP Index’in kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek, teknik altyapı desteği alabilmek, elektronik posta  sunucumuzun yönetimi, bakımı ve teknik desteğini sağlamak.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar ile

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

Harita uygulaması için Google altyapısı kullanılmaktadır. Google’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi için https://policies.google.com/privacy?hl=tr&fg=1 adresini ziyaret edebilirsiniz.

6.KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi evp@evpindex.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

EVP Index, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

EVP Index’in işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için sitenin ilgili sayfasını düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Taleplerinizi yazılı olarak, Esentepe Emekli Subay Evleri 12.Blok No:3 Da:3 Şişli 34394 İstanbul adresine noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

https://www.evpindex.com/ sayfasına (“EVP Index İnternet Sayfası”) hoş geldiniz. EVP Index olarak, gizliliğinizin korunmasına özel olarak önem vermekteyiz. Verilerinizin hukuka uygun olarak korunması ve bilgi güvenliği, politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Belirtmek isteriz ki EVP Index İnternet Sayfası’nda yer alan ve başka sayfalara yönlendirmede bulunan bağlantılar bu gizlilik bildirimi kapsamında değildir. Bu gibi bağlantılar kullanılırken, ilgili sayfaların gizlilik politikaları takip edilmelidir.

Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise EVP Index tarafından size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca EVP Index Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz.

Destek hizmeti aldığımız kuruluşların,  gizlilik standartlarımıza ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda, sitemizde tarafımızla paylaşılan tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır.

Bu politikada yer verilen taahhütler bu EVP Index İnternet Sayfası’nda paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen web sitelerinde ve diğer web sitelerinde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan tarafımız sorumlu değildir.

Çerezler ve İnternet Sayfası Trafiği

Çerez, bir internet sayfasını ziyaret ettiğinizde kullanmakta olduğunuz cihazınıza internet sitesi sunucusu tarafından gönderilen metin dosyalarıdır.  Çerezler, EVP Index İnternet Sayfası’na eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır.

Ziyaret etmekte olduğunuz EVP Index İnternet Sayfası, temelde iki tür Çerez kullanır; “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler”.

Oturum çerezleri, EVP Index İnternet Sayfası’ndan ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise, genellikle tarafınızca silininceye kadar saklanır. Çerezin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o çereze ait süreye ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

EVP Index İnternet Sayfası’nı ziyaret ettiğinizde, başkaca internet sayfaları veya alanlarından da çerezler alabilirsiniz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü taraf internet sayfalarında mevcut olabilir. Bu tür çerezler, işbu gizlilik bildirimi kapsamında değildir.

Çerezleri kendi arzunuz doğrultusunda kontrol edebilir, onların toplanmasını veya kaydedilmesini engelleyebilir veya onları tamamen silebilirsiniz. İnternet tarayıcıları ve mobil cihazlar buna çoğu sefer imkan verir. Bununla beraber, her tarayıcı ve mobil cihaz için bu ayarlar farklılık gösterebilmektedir. Bu hususa ilişkin olarak gerekli bilgilendirmeye internet tarayıcınızın ve mobil cihazınızın ayarlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Çerezler’i tamamen engellemeyi tercih etmeniz durumunda, bu bazı fonksiyonel Çerezler’in de çalışmamasına sebebiyet vereceğinden, EVP Index İnternet Sayfası’nın cihazınızda doğru ve hızlı bir şekilde çalışmama ihtimali oluşabilir.

Aşağıda, Çerezler’in kullanım amaçlarına ilişkin bazı açıklamalara verilmiştir.

Operasyonel nedenli: EVP Index İnternet Sayfası’nın yönetimi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanmaktayız. Operasyonel nedenler için kullanılan çerezlere örnek olarak, EVP Index İnternet Sayfası’nın özelliklerinden yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ve sayfadaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.

İşlevselliğe yönelik: EVP Index İnternet Sayfası’nın daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak ve kullanıcıların sayfa ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bazı Çerezler kullanmaktayız. İşlevsellik amacıyla kullanan Çerezler’e, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan Çerezler örnek gösterilebilir.

Performansa yönelik: EVP Index İnternet Sayfası’nın genel performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla Çerezler kullanmaktayız. Bu amaçla kullanılan Çerezler’e örnek olarak, ziyaretçilerin EVP Index İnternet Sayfası’nı nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan Çerezler gösterilebilir.

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”  uyarınca  “Yer Sağlayıcıları”, internet sayfalarının trafik bilgilerini en az bir yıl saklamakla yükümlüdür. Trafik bilgileri, EVP Index İnternet Sayfası’na erişmek için kullandığınız IP adresiniz ve eriştiğiniz sayfanın bilgilerinden oluşmaktadır. Sayılan bu bilgiler, tek başına kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Bununla beraber, size tahsis edilen IP adresi ile EVP Index İnternet Sayfası’nda tutulan trafik bilgisindeki IP adresinin eşleştirilmesi sureti ile kimliğiniz belirlenebilir hale gelir. Bu sebeple, Yer Sağlayıcı olarak, saklamak zorunda olduğumuz trafik bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olarak tarafımızca ve uygun süre boyunca elektronik ortamda, güvenli bir şekilde saklanır.

Sitemiz gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.