Kişisel Verilere İlişkin Açık Rızalar

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

Engin Baran tarafından Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde tarafıma aktarılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni tümüyle okunmuş ve anlaşılmıştır.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kişisel verilerin işlenmesine dair açık rıza alınmasına gerek olmayan durumlar hariç olmak kaydıyla;

Ad-soyad, E-posta adresi, telefon numarası, Ziyaretçiler’ce yardım ve hizmet istenilen hususa ilişkin açıklamalar, fotoğraflar, tarihler ve bu suretle Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Ziyaretçiler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri, ticari bilgiler, site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları bilgilerinden oluşan Aydınlatma Metni’nde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, kaydedilmesine, güncellenmesine, kontrol edilmesine, sınıflandırılmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA DAİR AÇIK RIZA METNİ

Engin Baran tarafından Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde tarafıma aktarılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni tümüyle okunmuş ve anlaşılmıştır.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilen açık rıza alınmasına gerek olmayan durumlar hariç olmak kaydıyla;

Ad-soyad, E-posta adresi, telefon numarası, Ziyaretçiler’ce yardım ve hizmet istenilen hususa ilişkin açıklamalar, fotoğraflar, tarihler ve bu suretle Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Ziyaretçiler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri, ticari bilgiler, site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları bilgilerinden oluşan Aydınlatma Metni’nde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere belirtilen yerlere aktarılmasına ve muhafaza edilmesine bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür irade ile onay veriyorum.

TİCARİ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

Kişisel verilerimin Engin Baran tarafından bana özel ürünler, hizmetler ve teklifler oluşturulması için işlenmesine ve bu çerçevede paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime ticari elektronik ileti gönderimi yapılmasını kabul ediyorum.

İletişim izni verilmesi zorunlu değildir. Vermiş olduğunuz iletişim iznini her zaman sebep göstermeksizin geri alabilirsiniz. Tacir ve esnaf ileti alıcılarından ileti gönderimi öncesinde izin alınması zorunlu değildir.